Home


Deze website zal er anders uitzien dan de websites die ik vanaf 2010 vulde, hetzij zelfstandig, hetzij samen met anderen. Toen zette ik mij in voor verandering van de  koers waarin ik de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zag bewegen. Achter deze lang genoeg geduurde  pogingen kon ik een punt zetten.

 

Met mijn publicatie Afscheid (november 2014) verliet ik de GKv en wenste ik niet verder te herhalen wat ik vanaf 2010 over de neergang van de GKv geschreven heb.

Aan polemisch-kerkelijke discussies zal ik dus niet langer mijn tijd besteden. Wel beleef ik veel vreugde aan mijn bestudering van het boek Psalmen. Daarvan wil ik graag op deze nieuwe website het een en ander doorgeven.

 

Aan de hiernaast vermelde rubrieken is af te lezen dat ik ook graag mediatief bezig wil blijven en daarnaast een aantal preken wil publiceren.

 

In de rubriek Boekbespreking geef ik zo nu en dan mijn mening over publicaties die zich met actuele theologische onderwerpen bezighouden. Afscheid nemen van een bepaalde kerk betekent geen afscheid van de beoefening van de theologie. Voor zover ik er nog toe in staat ben, zal ik mij van mijn vroeger gegeven belofte kwijten om de gereformeerde religie te bevorderen en haar te verdedigen.

 

In de rubriek Recent vindt u de vermelding van wat ik aan nieuwe bijdragen heb geschreven. Het is mijn bedoeling op de laatste vrijdag van elke volgende maand bijdragen aan deze website toe te voegen.

 

 

April 2015

 

 

 

E:mail: jochemdouma@planet.nl